Nieuw keurmerk huisvesting | SNF Keurmerk

Goede kwalitatieve huisvestiging van arbeidsmigranten is een omstreden onderwerp. De controle hierop in de uitzendbranche is altijd actief en scherp. Maar ook in andere branches is controle hierop gewenst. Hiervoor is het nieuwe keurmerk van Stichting Normering Flexwonen in het leven geroepen. Een initiatief genomen door ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV. Ondernemingen met het SNF Keurmerk geven de garantie dat de huisvesting van arbeidmigrantie op orde is. Jaarlijks wordt een controle op leefruimte, hygiëne, kookgelegenheid, brandveiligheid en een minimum aan sanitaire voorzieningen op de betreffende locaties uitgevoerd en een keurmerk afgegeven indien deze punten goedgekeurd zijn.