Fasensysteem

Fase A Fase B Fase C
78 gewerkte weken 2 jaar en/of 8 contracten Onbepaalde tijd

1.1 Fase A

Je zit in fase A zolang je nog niet 78 weken voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt. Hierop geldt een uitzondering als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt: dan zit je in fase A zolang je nog niet 130 weken voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt. Elke week waarin je daadwerkelijk hebt gewerkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt is daarbij niet van belang. Je mag in deze fase een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt.

Als je 26 aaneengesloten weken of meer niet voor dezelfde uitzendonderneming werkt, dan begint de telling van de 78 gewerkte weken opnieuw. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven jouw gewerkte weken staan en gaat de uitzendonderneming na de onderbreking door met tellen waar je gebleven bent.

1.2 Fase B
Fase B begint als je aansluitend op de voltooiing van fase A blijft werken voor dezelfde uitzendonderneming, of als je binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden.

Fase B duurt maximaal twee jaar of acht contracten. Dit wil zeggen dat er in deze fase maximaal acht detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar kunnen worden afgesloten. Bij het negende contract of als je langer dan twee jaar in fase B werkt, ga je automatisch door naar fase C. In fase B kan het uitzendbeding niet meer in een detacheringsovereenkomst worden opgenomen en ben je werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. De duur van de detacheringsovereenkomsten mag de uitzendonderneming zelf bepalen, maar de totale duur in fase B kan niet meer dan twee jaar bedragen.

1.3 Fase C

Fase C begint als je direct na voltooiing van fase B blijft werken bij dezelfde uitzendonderneming of als je binnen dertien weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming. De duur van de detacheringsovereenkomst in fase C is onbepaalde tijd.

Als je na beëindiging van jouw detacheringsovereenkomst in fase C minder dan 26 weken niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt, dan val je terug naar het begin van fase B. Als je 26 weken of meer niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt, dan val je terug naar het begin van fase A.

Meer informatie over het fasensysteem vind je op de website van ABU.