System fazowy

Faza A Faza B Faza C
78 przepracowanych tygodni 2 lata lub 8 kontraktów Praca na czas nieokreślony

1.1 Faza A
Faza A trwa tak długo, aż pracownik wypracuje 78 tygodni dla agencji pracy tymczasowej, przez którą jest zatrudniony. Od reguły tej istnieje wyjątek. Mianowicie, jeżeli osiągnąłeś prawnie obowiązujący wiek emerytalny, będziesz znajdował się w fazie A dopóki nie wypracujesz 130 tygodni dla agencji pracy tymczasowej. Każdy przepracowany tydzień zalicza się na poczet fazy A i automatycznie przybliża Cię do kolejnej fazy, mianowicie fazy B. Jednocześnie ilość godzin, które przepracowałeś w ciągu tygodnia, nie jest istotna. W tej fazie masz prawo do przyjęcia nieograniczonej liczby kontraktów, jeden po drugim. Nie ma przy tym znaczenia dla ilu różnych zleceniodawców pracujesz.

Jeżeli przez okres co najmniej 26 tygodni pod rząd wykonujesz pracę dla różnych agencji pracy tymczasowej, to naliczanie wspomnianych 78 przepracowanych tygodni rozpoczyna się od nowa. W razie przerwy między dwiema umowami z agencją pracy tymczasowej trwającej 25 tygodni lub krócej, przepracowane tygodnie które już masz na swoim koncie wciąż są ważne, a po przerwie agencja pracy kontynuuje naliczanie Ci kolejnych tygodni, poczynając od tego, w którym zrobiłeś sobie przerwę.

1.2 Faza B
Istnieją dwa różne sposoby rozpoczęcia fazy B. Pierwszy: faza B rozpoczyna się wtedy, gdy po ukończeniu fazy A kontynuujesz wykonywanie pracy w tej samej agencji pracy tymczasowej. Nie przerywasz więc pracy w okresie przejścia z jednej fazy do drugiej. Drugi sposób: po ukończeniu fazy A decydujesz się na przerwę w pracy i w ciągu 26 tygodni po ukończeniu fazy A zostajesz ponownie wysłany do pracy przez agencję.

Faza B trwa maksymalnie dwa lata lub osiem kontraktów. Oznacza to, iż w tej fazie możesz zawrzeć maksymalnie 8 umów o oddelegowanie (nid. detacheringsovereenkomst) jedna za drugą. Przy dziewiątym kontrakcie lub gdy pracujesz w fazie B dłużej niż dwa lata, przechodzisz automatycznie do fazy C. W fazie B nie ma już możliwości zawarcia w umowie o oddelegowanie warunku określającego, iż umowa zostanie zerwana w momencie, gdy zatrudniający Cię przez agencję pracy tymczasowej pracodawca zakończy zlecenie lub gdy pracownik tymczasowy zachoruje, tzw. uitzendbeding (nid.). Oznacza to, że pracujesz wtedy na podstawie umowy o oddelegowanie na czas określony albo nieokreślony. Długość trwania umowy o oddelegowanie zostaje określona przez agencję pracy, przy czym całkowity czas jej trwania w fazie B nie może przekroczyć dwóch lat.

1.3 Faza C

Faza C rozpoczyna się w momencie, kiedy bezpośrednio po ukończeniu fazy B kontynuujesz wykonywanie pracy w tej samej agencji pracy tymczasowej lub gdy w ciągu trzynastu tygodni licząc od ukończenia fazy B zostajesz ponownie wysłany do pracy przez tę samą agencję dla której do tej pory pracowałeś. Długość umowy o oddelegowanie w fazie C zawierana jest na czas nieokreślony.

Jeśli przez mniej niż 26 tygodni od zakończenia Twojej umowy o oddelegowanie zawartej w fazie C nie podjąłeś pracy poprzez Twoją agencję, to wracasz do początku fazy B. Jeżeli natomiast nie pracowałeś dla Twojej agencji przez 26 tygodni lub dłużej, to automatycznie cofasz się do początku fazy A.

Więcej informacji na temat systemu fazowego znajdziesz na stronie internetowej ABU.